ÇANAKKALE ÇEVRESİ / AYNALI ÇARŞI

Çanakkale savaşlarında bir halk türküsüne de konu olan ünlü çarşının 1889 yılında 2.Abdülhamid'in padişahlığı sırasında, Çanakkale'nin önde gelen Yahudi ailelerinden biri tarafından yaptırıldığı bilinmektedir.

  

 

Doğrulanmayan bir iddia ise daha önceleri yaptırıldığıdır. Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserinde çarşıdan söz edilmektedir.

Çarşıya ilişkin kayıtlar incelendiğinde İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nın minyatürü olduğu anlaşılmaktadır.